Anna palautetta kuivausrumpujen asetusluonnoksista

Komissio kysyy palautetta kuivausrummuille tulevien ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksien valmistelua varten. Asetusten päätavoitteena on, että kuivausrummut suunniteltaisiin entistä energia- ja resurssitehokkaiksi.

EU antoi vuonna 2012 kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevan säädöksen, jossa asetetaan energiatehokkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Säädös tuli voimaan vuonna 2013. Samalla annettiin myös energiamerkintää koskeva säädös, jonka tarkoituksena oli antaa kuluttajille tietoa energiatehokkuudesta ja muista ympäristötekijöistä. Molemmat asetukset ovat johtaneet merkittävään markkinamuutokseen ja tuottaneet huomattavia energiansäästöjä loppukäyttäjille. EU tarkastelee säädöksiä parhaillaan uudelleen tekniikan kehityksen valossa.

Palautetta voi antaa komission sivuilla: Kotitalouksien kuivausrumpujen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset (uudelleentarkastelu) (europa.eu)

Lisätietoja: