Älypuhelimien ja tablettien ekosuunnitteluasetus hyväksytty

Tuoteryhmää koskeva ekosuunnitteluasetus hyväksyttiin regulaatiokomitean kokouksessa 18.11.2022. Seuraavaksi asetus tarkistetaan parlamentin ja ministerineuvoston toimesta ja hyväksytty asetus julkaistaan virallisessa lehdessä. Sen jälkeen se astuu voimaan 20 päivän jälkeen. Asetuksen vaatimuksia aletaan soveltamaan 21 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.

Energiamerkintäasetus valmistuu joulukuun lopulla.

Lisätietoa: