Voimakaapelien taustaselvitys valmistunut – ei tarvetta sääntelylle

Voimakaapeli-tuoteryhmän esiselvitys on valmistunut. Esiselvityksen perusteella tuoteryhmässä on mahdollista saada jossakin määrin aikaan energiatehokkuuden parannuksia vaatimuksilla. Parannukset ovat kuitenkin niin maltillisia, että komission mielestä säätelylle ei ole perusteita. Näin ollen komissio tulee todennäköisesti luopumaan kyseisen tuoteryhmän säätelystä.

Voimakaapeleja koskevien asetusten valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()