Verkkovirralla toimivat hehkulankalamput ja vaihe 3

Komissio on arvioinut suunnattujen lamppujen, loistediodilamppujen ja niihin liittyvien laitteiden ekologista suunnittelua koskevan asetuksen (1194/2012/EU) asettaman ehdollisuuden täyttymistä. 2012 julkaistussa asetuksessa vaatimusten voimaantulon vaihe 3 on asetettu verkkojännitteellä toimivien hehkulankalamppujen osalta ehdolliseksi. Komissio on kesällä 2015 esittänyt kuulemisfoorumille markkina-arviointiin perustuvan materiaalin, jonka perusteella voidaan todeta, että asetuksessa esitetyt ehdot täyttyvät. Näin ollen 1.9.2016 voimaanastuvat vaiheen 3 vaatimukset tulevat koskemaan myös verkkojännitteellä toimivia hehkulankalamppuja.

Komission aihetta koskeva tiedonanto on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 11.9.2015.

Valaistukseen liittyvien asetusten valmistelusta vastaa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()