Valaistusasetusten (lotit 8, 9 ja 19) uudelleentarkastelu

Valaistukseen liittyviä lotteja 8,9 ja 19 on ryhdytty uudelleenarvioimaan asetuksen määritelmän mukaisesti. Työtä varten on avattu oma verkkosivusto. Uudelleenarvioinnissa tarkastellaan muun muassa mahdollisuutta yhdistää tuoteryhmiä koskevat vaatimukset yhteen asetukseen. Lisäksi tarkastellaan tekniikan kehitystä ja arvioidaan uusia mahdollisia vaatimuksia.

Sivustolla voi rekisteröityä sidosryhmään, jolloin arviointiraporttia valmisteleva konsultti lähettää tiedon uusista dokumenteista sekä tiedon sidosryhmäkuulemisista.

Valaistukseen liittyvän säätelyn valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()