Valaistuksen säätö-tuoteryhmän taustaselvitys on käynnistynyt

 

Uudelle, valaistuksen säätöä koskevalle tuoteryhmälle (ENER Lot 37) on aloitettu esiselvitys. Esiselvitykselle on avattu oma verkkosivusto. Sivustolla voi rekisteröityä sidosryhmään, jolloin arviointiraporttia valmisteleva konsultti lähettää tiedon uusista dokumenteista sekä tiedon sidosryhmäkuulemisista.

Valaistukseen liittyvän säätelyn valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()