Työstökoneiden taustaselvitys valmistunut

Työstökoneiden tuoteryhmä kattaa puun-, metallin ja kiven sekä keraamin työstökoneet sekä hitsauslaitteet. Sekä esiselvitys että vaikutustenarviointi on tuoteryhmän osalta valmiina. Metallintyöstökoneiden toimiala on ryhtynyt valmistelemaan toimialan itsesääntelytoimenpiteitä. Lisätietoa metallintyöstökoneiden itsesääntelystä löytyy toimialajärjestö CECIMO:n nettisivuilta.

Tätä niin sanottua SRI (self-regulatory iniative)-menettelyä pidetään toivottavana toimitapana myös puuntyöstökoneille. Hitsauskoneiden osalta harkitaan vielä mahdollisen säätelyasetuksen antamista.

Työstökoneita koskevien asetusten valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()