Työohjelman valmistelussa viiveitä

Komissio on valmistelemassa vuosille 2015-2017 ajoittuvaa työohjelmaa, johon on listattu ne tuoteryhmät, joista tullaan tekemään esiselvitys. Taustaselvityksen perusteella arvioidaan täyttääkö tuoteryhmä puitedirektiiveissä esitetyt kriteerit. Mikäli kriteerit täyttyvät, tullaan näillä tuotteille aloittamaan asetusehdotusten valmistelu.

Lopullinen työohjelma vuosille 2015-2017 ei ole vielä valmis, mutta alustavaa tietoa työn etenemisestä voi saada työohjelmavalmistelua varten avatuilta nettisivuilta.