Työohjelma vuosille 2016-2019 julkaistu

Työohjelma vuosille 2016-2019 julkaistu

Komissio on 30.11.2016 julkaissut ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetuksia koskevan työohjelman vuosille 2016-2019. Työohjelma sisältää tiedot työn alla olevista tuoteryhmistä sekä alustavat tuoteryhmät, jotka otetaan seuraavalla kolmevuotisjaksolla tarkempaan tarkasteluun. Työohjelman perusteella tuoteryhmille aloitetaan taustaselvityksen valmistelu, jonka perusteella päätetään tullaanko tuoteryhmän sääntely aloittamaan.

Alustavat uudet tuoteryhmät ovat:

  • Building Automation and Control Systems
  • Electric kettles
  • Hand dryers
  • Lifts
  • Solar panels and inverters
  • Refrigerated containers
  • High-pressure cleaners (vain energiamerkintä)

Edellä mainittujen tuoteryhmien lisäksi seuraaville ICT-tuoteryhmille tehdään tarkempi selvitys niiden soveltuvuudesta työohjelmaan:

  • Gateways (home network equipment)
  • Mobile/smart phones
  • Base stations

Lisäksi komissio julkaisi asetuksen ilmajäähdytys- ja jäähdytystuotteille (air heating and cooling products and chillers) (asetus ja vaikutuksen arviointi), horisontaaliasetuksen toleransseista (ecodesign ja energiamerkintä) sekä ohjeen SRI (self-regulatory iniative)—menettelystä.

Lisätietoja:

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition