Standardointi

Komissio on antanut standardoimismandaatteja eurooppalaisille standardoimisorganisaatioille koskien vedenlämmittimiin ja  lämminvesivaraajiin liittyvien eurooppalaisten standardien valmistelua. Lisäksi komissio valmistelee tuotteiden materiaalitehokkuuden standardoimiseen liittyvää mandaattia.

Harmonisoituja standardeja käyttämällä yritys pystyy osoittamaan lainsäädännössä määritettyjen vaatimustenmukaisuuden.

Vedenlämmittimien ja vesivaraajien standardoinnista vastaa Suomessa METSTA. Lisätietoja .

Viranomaistasolla energianhallintaan liittyvään standardointiin osallistuu Energivirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()