Selvitys tuotteiden harvinaisista, ympäristön kannalta merkityksellisistä ja kriittisistä raaka-aineista sekä kierrätysmateriaalin osuudesta

Komissio on aloittanut selvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta asettaa tuotekohtaisia ekosuunnittelu- tai energiamerkintävaatimuksia kierrätetylle sisällölle ja niukille, ympäristön kannalta merkityksellisille ja kriittisille raaka-aineille energiaan liittyvien tuotteiden osalta.

Selvityksen tarkoituksena on:

  • tutkia yksityiskohtaisemmin materiaaleja ja tuotteita, joille vaatimuksia voitaisiin jatkossa asettaa,
  • tutkia näiden mahdollisten vaatimusten teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä, markkina- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia,
  • ja tarjota elementit, joita tarvitaan toimintavaihtoehtojen määrittämiseen myöhemmässä vaikutustenarvioinnissa.

Selvitykselle on avattu nettisivu, jossa pääsee lukemaan selvitykseen liittyviä materiaaleja ja voi ilmoittautua tuleviin kokouksiin.

Lisätietoja: