Pistearviointiin liittyvä tekninen selvitys käynnistynyt

Komissio on käynnistänyt teknisen selvitystyön kompleksisiin tuotteisiin liittyvästä pistesysteemistä. Pisteisiin perustuvaa arviointimenetelmää on ehdotettu arviointimenetelmäksi tuotteille, joissa on useita eri toimintoja ja joiden arvioiminen tiukkoja toiminnallisia vaatimuksia vastaan on haastavaa. Selvityksen tarkoitus on kartoittaa menetelmän soveltuvuutta ekosuunnitteluasetusten piirissä oleville tuotteille.

Selvitystyötä varten on avattu oma sivustonsa, jossa voi rekisteröityä selvityksen sidosryhmään. Rekisteröityneille lähetetään tietoa selvityksen etenemisestä ja kutsut sidosryhmäkuulumisiin.