Lausuntopyyntö

Sähkötieto ry pyytää 19.05.2019 mennessä lausuntoja uudesta ohjekortista, ST 55.05 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EU sekä asetuksen 2015/1188 noudattaminen sähkölämmitetyissä rakentamis- ja huoltokohteissa sekä uudesta lomakkeesta, ST 55.05.01 Pöytäkirja ecodesing asetuksen 2015/1188 vaatimusten täyttämisestä.

Kommenttien/lausunnon antaminen tapahtuu WEB-pohjaista lausuntotyökalua käyttäen, osoite: https://lausuntotyokalu01.azurewebsites.net.

Mikäli haluat tutustua materiaaliin ja antaa siitä lausunnon, lähetä yhteystietosi osoitteella: .