KOMMENTTIPYYNTÖ: Kotitalouksien kylmälaitteiden asetusehdotus äänestykseen

Kotitalouksien kylmälaitteiden (ENER Lot 13) ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja asetuksesta äänestetään 10.12.2018. Myös kotitalouksien kylmälaitteita koskevan energiamerkintäasetuksen valmistelu on edennyt, ja komissio kuulee jäsenvaltioita asetusehdotuksesta 11.12.2018 pidettävässä työryhmäkokouksessa.

Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotuksiin. Asetusehdotukset saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: 

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon () perjantaihin 23.11.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Maria Holmi ()