KOMMENTTIPYYNTÖ: Kotitalouksien astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden asetusehdotukset äänestykseen

Kotitalouksien astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden (Lot 14) ekosuunnitteluasetusten valmistelu on edennyt ja asetuksista äänestetään 8. ja 10.1.2019. Myös kotitalouksien astianpesukoneita ja pyykinpesukoneita koskevien energiamerkintäasetusten valmistelu on edennyt, ja komissio kuulee jäsenvaltioita asetusehdotuksista 9. ja 11.1.2019 pidettävissä työryhmäkokouksissa

Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotuksiin. Asetusehdotukset saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: . Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotuksia pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon () perjantaihin 7.12.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Maria Holmi ()