KOMMENTTIPYYNTÖ: Hitsauslaitteiden asetusehdotus äänestykseen

Hitsauslaitteiden ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 28.1.2019. Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen: . Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotusta pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon ( 20.1.2019 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Juha Toivanen ()