KOMMENTTIPYYNTÖ: Valaistustuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusehdotukset äänestykseen

Valaistustuotteita (Lot 8, Lot 9, Lot 19) koskeva ekosuunnitteluasetuksen valmistelu on edennyt ja siitä äänestetään 17.12.2018.   Valaistustuotteiden energiamerkintäasetusehdotusta käsitellään EL Expert Groupissa 18.12.2018. Suomen äänestyskannan muodostamiseksi pyydämme kommentteja komission asetusehdotukseen. Asetusehdotuksen saa kommentoitavaksi lähettämällä asiaa koskevan pyynnön osoitteeseen:  Sähköpostissa tulee ilmoittaa mitä asetusehdotusta pyyntö koskee.

Kommentteja voi toimittaa Energiaviraston kirjaamoon (perjantaihin 30.11.2018 saakka.

Lisätietoja asiassa antaa Kaisa-Reeta Koskinen ()