Kestäviä tuotteita koskeva aloite julkisessa konsultaatiossa

Komissio on julkaissut kestäviä tuotteita koskevan aloitteen (sustainable products initiative) vaikutustenarvioinnin, ja se on julkisessa konsultaatiossa 9.6.2021 asti.
Aloitteella tarkistetaan ekosuunnitteludirektiiviä ja ehdotetaan uusia lainsäädäntötoimenpiteitä tarpeen mukaan.
Aloitetta voi kommentoida komission nettisivuilla.
Lue lisää kestävien tuotteiden aloitteesta ja ekosuunnitteluun tulevista muutoksista täältä.