Höyrykattiloiden taustaselvitys valmistunut – ei tarvetta sääntelylle

Höyrykattiloita koskeva esiselvitys on valmistunut viime syksynä. Koska keskisuurten höyrykattiloiden myyntimäärä on Euroopassa alle puitedirektiivin asettaman indikatiivisen määrän, tuotteet ovat erittäin kustomoituja asiakkaiden tilausten mukaisesti ja koska sovellusala on osittain päällekkäinen MCP-direktiivin kanssa todettiin, että sääntelyyn ei tämän hetkisen arvion perusteella ole syytä edetä

Höyrykattiloita koskevien asetusten valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto. Lisätietoja Kaisa-Reeta Koskiselta ()