Horisontaalikantojen kommentointi helmikuun loppuun

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelusta vastaavat Suomessa Energiavirasto ja Ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö vastaa rakennustuotteisiin liittyvien asetusten valmistelusta ja Energiavirasto kaikista muista asetuksista. Asetusvalmistelua ohjaavista puitedirektiiveistä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Koska asetusten valmisteluvastuu on hajautettu, on tärkeää linjata useita tuoteryhmiä koskevia ns horisontaaliasioita kansallisesti, jotta vältytään ristiriitatilanteilta asetusvalmistelussa.

TEM, YM ja Energiavirasto ovat valmistelemassa horisontaaliasioista yhteistä työpaperia. Yhteisiä horisontaalikantoja linjaavasta alustavasta työpaperista voi lähettää kirjallisia kommentteja helmikuun loppuun asti.

Toleranssikirjausta päätettiin 28.1.2016 järjestetyssä kuulemisessa muokata edelleen ja toleranssiosuudesta kerätään kirjalliset kommentit erikseen myöhemmin ilmoitettavalla aikataululla.

Kommentit voi lähettää osoitteeseen:  tai postitse osoitteeseen Energiaviraston kirjaamo, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

Työpaperin voi kommentointitarkoitusta varten ladata alta:

2016_01_14_ED_ELD_horisontaalilinjat_tyopaperi_kommentoitavaksi