Ekosuunnittelun uusi vaikutustenarvio julkaistu

Komissio on julkaissut uuden ekosuunnittelun ja energiamerkinnän vaikutustenarvion, jossa esitetään ekosuunnittelulla ja energiamerkinnöillä saavutettavia energiansäästöjä kokonaisuutena sekä tuoteryhmäkohtaisesti.

Vaikutustenarviossa verrataan tilannetta tilanteeseen ilman sääntelyä (BAU). Arvion mukaan ekosuunnittelun ja energiamerkinnän ansiosta EU:n primäärienergiankäyttö on vähentynyt vuonna 2020 noin 10 prosenttia (1037 TWh) ja vuonna 2030 noin 18 prosenttia (1533 TWh).

EU:n vähentynyt sähkön kokonaiskulutus vuonna 2020 vastaa noin Euroopan vesi- tai tuulienergian kokonaistuotantoa. Keskivertotalous EU:ssa on säästänyt niiden ansiosta energiaa noin 1000 kWh/vuosi.

Alla on esitetty ekosuunnittelulla ja energiamerkinnällä saavutettujen energiansäästöjen jakautuminen vuonna 2020.

Energiansäästö

Lue lisää vaikutustenarviosta: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/568cac02-5191-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en