Ekosuunnitteludirektiivin UKK-dokumentti päivitetty

Komissio päivittää säännöllisesti ekosuunnitteludirektiiviin ja siihen liittyviin asetuksiin keskittyvää ”useimmin kysytyt kysymykset”-dokumenttia. Viimeisin päivitys on julkaistu helmikuussa 2016 ja englannin kielisen dokumentin voi ladata alta.

EC_FAQ_26022016 final.

UKK-dokumenttiin on koottu komission ja jäsenmaiden markkinavalvojien yhteinen tulkinta. Se ei kuitenkaan sellaisenaan ole laillisesti sitova eli sen luonne on vain ohjaava.

Suomessa markkinavalvonnasta vastaa Tukes.