Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten asetusten valmistelussa viiveitä

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusten valmistelussa on viiveitä. Vuosiksi 2015-2017 valmisteltua työohjelmaa ei ole vielä julkaistu. Julkaisun mahdollisesta ajankohdasta ei myöskään ole arviota. Samoin monet konsultaatiofoorumissa käsitellyt asetukset eivät ole tämän vuoden aikana edenneen valmisteluprosessissa. Asetusvalmistelun etenemisen mahdollisesta ajankohdasta ei myöskään ole tietoa.

Keväällä äänestettiin horisontaalisesta ns omnibus-asetuksesta, jossa muokattiin kaikkien asetusten mittausepävarmuutta koskevaa tekstiä siten, että valmistaja ei pysty hyödyntämään ns toleranssia ilmoittaessaan tuotetietoja. Muita äänestyskokouksia ei vuoden 2016 aika ole järjestetty.