Ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevan EEPLIANT2-markkinavalvontahankkeen lopulliset tulokset

EEPLIANT2-yhteishanke käynnistettiin syyskuussa 2017 tarkoituksena saavuttaa EU:n energiamerkintäasetuksen ja ekosuunnitteludirektiivin tavoitellut talous- ja ympäristöhyödyt tehostamalla energiatehokkuusvaatimusten noudattamista.

Tämä toteutettiin 17 markkinavalvontaviranomaisen sekä Alankomaiden, Bulgarian, Irlannin, Itävallan, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovenian, Suomen ja Tanskan kansallisten virastojen yhteisillä valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanotoimilla.

Hankkeen osanottajat tarkastivat kotitalouksien kylmälaitteiden ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmäsäilytystuotteiden teknisiä asiakirjoja ja energiatehokkuutta sekä testasivat verkkovalmiudella varustettujen laitteiden energiankulutusta 30 kuukauden ajan.

Lopullisten testitulosten mukaan 40 % kotitalouksien jääkaapeista, 79 % ammattikäyttöön tarkoitetuista jääkaapeista ja 80 % verkkovalmiudella varustetuista tuotteista olivat jollain tavalla vaatimusten vastaisia. Yksittäisten tuotekategorioiden vaatimustenvastaisuusmäärät eivät välttämättä kuvaa markkinatilannetta, koska markkinavalvontaviranomaisten kohderyhmässä oli myös tuotteita, jotka olisivat todennäköisesti vaatimusten vastaisia. Monet osanottajat kuitenkin yllättyivät ja huolestuivat siitä, miten paljon näissä kolmessa tuoteryhmässä ilmeni vaatimustenvastaisuutta.

Lue lisää TÄÄLTÄ.