Anna palautetta paikallisten tilalämmittimien asetusehdotuksista

EU hyväksyi vuonna 2015 paikallisten lämmittimien ekosuunnitteluasetuksen, joka asettaa energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset. Asetus tuli voimaan vuonna 2018 ja sitä tukee energiamerkintäasetus. Molemmat asetukset ovat johtaneet merkittäviin energiansäästöihin kuluttajien kannalta.

Nyt asetuksia tarkastellaan uudelleen teknologian kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden valossa ja komissio kysyy palautetta uusista ekosuunnittelu- ja energiamerkintäasetusehdotuksista.

Palautetta voi antaa komission sivuilla 18.4. saakka: Energy efficiency – ecodesign requirements for local space heaters (review) (europa.eu)

Lisätietoja: