Älykkäät laitteet/mittarit-esiselvitys etenee

Älykkäitä laitteita/mittareita koskevan esiselvityksen lisäosa (Phase 2), joka kattaa alkuperäisestä esiselvityksestä ulkopuolelle jääneitä laitteita (mm sähköautojen latauspisteet) on valmistumassa. Esiselvitystä valmistellut konsultti järjestää yhdessä komission kanssa sidosryhmille avoimen kuulemisen, jonka pääpaino on mahdollisissa polittiikkatoimissa ja uudessa selvityksessä esiin nousseissa seikoissa. Kuuleminen järjestetään Brysselissä 14.9.2017.

Esiselvitys löytyy kokonaisuudessaan tarkoitusta varten avatulta verkkosivulta. Sivustolta löytyvät myös ohjeet siitä, miten sidosryhmäkuulemiseen voi ilmoittautua. Kommentteja kyseisestä selvityksestä voi lähettää syyskuun ajan suoraan selvityksen valmisteelle konsultille sivustolta löytyvällä lomakkeella (”format for comments”) tai kansallisesta valmistelusta vastaavalle viranomaiselle.

Kansallisesti älykkäät laitteet/mittarit-tuoteryhmän valmistelusta vastaa Kaisa-Reeta Koskinen ()