Fastbränslepannor
Lot 15


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör fastbränslepannor med en nominell avgiven värmeeffekt på 500 kilowatt samt paket med en sådan fastbränslepanna, tillsatsvärmare, temperaturregulatorer och solvärmeutrustning.
  • Till produktgruppen hör inte varmvattenberedare, värmepannor för icke-träbaserad biomassa, kraftvärmepannor med en elektrisk kapacitet på minst 50 kilowatt eller värmepannor för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav, medan pannor på högst 70 kilowatt och paket som inkluderar sådana dessutom omfattas av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()