Diskmaskiner för professionellt bruk
ENER Lot 24


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör diskmaskiner avsedda för professionellt bruk.
  • I produktgruppen ingår inte diskmaskiner för hushållsbruk.
  • Ekodesignkrav kommer preliminärt att fastställas för produktgruppen.

 

Före beredningen av förordningarna utarbetas en omfattande förstudie för varje produktgrupp (“preparatory study”). Förstudien ligger till grund för beslutet om huruvida beredning av en förordning ska inledas eller inte och dessutom används studien som underlag när förordningen skrivs. Information om förstudiens metodik finns här.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()