Transformatorer
ENTR/Growth Lot 2


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till denna produktgrupp anses höra krafttransformatorer som har inköpts efter den 11 juni 2014 och som har en märkeffekt på minst 1 kVA och används i 50 Hz överförings- och distributionsnät för el eller för industriella tillämpningar. Till produktgruppen hör både små krafttransformatorer (högsta systemspänning högst 1,1 kV), medelstora krafttransformatorer (högsta systemspänning 1,1–36 kV och märkeffekt 5 kVA–40 MVA) och stora krafttransformatorer (högsta systemspänning över 36 kV och märkeffekt minst 5 kVA, eller märkeffekt minst 40 MVA).
  • Till produktgruppen hör emellertid inte sådana transformatorer som nämns i artikel 1.2 i ekodesignförordningen, utom när det gäller kraven på produktinformation och teknisk dokumentation. Sådana transformatorer är exempelvis transformatorer som särskilt konstruerats för reservinstallationer, mätinstrument eller mätare.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()