Svetsutrustning


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  1. Till produktgruppen hör nätansluten elektrisk svetsutrustning, som används för manuell metallbågsvetsning, metallbågsvetsning med skyddsgas, svetsning med självskyddande rörelektrod, bågsvetsning med rörelektrod, MAG- och MIG-svetsning, TIG-svetsning eller plasmaskärning.
  2. Till produktgruppen hör inte svetsutrustning som används för pulverbågsvetsning, bågsvetsning med strömkälla med begränsad belastningsförmåga, motståndssvetsning eller bultsvetsning.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()