Servrar, produkter för datalagring och tilläggsutrustning
ENTR/Growth Lot 9


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör servrar och nätanslutna datalagringsprodukter.
  • Till produktgruppen hör inte servrar avsedda för inbäddade tillämpningar, enkla servrar enligt förordning 617/2013, serverutrustning, stora servrar, helt feltoleranta servrar, nätservrar eller servrar med fler än fyra processorsocklar. Till produktgruppen hör inte heller små datalagringsprodukter (högst tre lagringsenheter) eller stora datalagringsprodukter (med hög kapacitet eller för stordatorer som i sin maximala konfiguration har kapacitet för mer än 400 datalagringsenheter och som har följande egenskaper: ingen felkritisk systemdel, oavbruten tillgänglighet och en integrerad lagringskontroller).
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Komissionens förordnind (EU) 2019/424

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()