Ljuskällor (lampor)


Under beredning

Uppdatering

I kraft
  1. Denna förordning tillämpas på ljuskällor och separata drivdon. Kraven gäller också för ljuskällor och separata drivdon som släpps ut på marknaden i en överordnad produkt.
  1. Denna förordning ska inte gälla för ljuskällor och separata drivdon som anges i punkterna 1 och 2 i bilaga III.
  2. För ljuskällorna gäller en ekodesign- och energimärkningförordning. Tre tidigare ekodesignförordningar avseende belysning har sammanslagits i en ny förordning för ljuskällor.

Förordningar och standarder

Ekodesignreglering 2019

Reglering av energimärkning 2019

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()