Verktygsmaskiner
ENTR/Growth Lot 5


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör preliminärt verktygsmaskiner för metall-, trä-, sten- och keramikbearbetning samt svetsutrustning.
  • Ekodesignkrav kommer inte att fastställas för produktgruppen, eftersom detta enligt förstudien har visat sig vara mycket svårt.

 

Förordningar och standarder

Inga krav har ställts på produktgruppen.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()