Tvättmaskiner och torktumlare för professionellt bruk
ENER Lot 24


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör tvättmaskiner och torktumlare avsedda för professionellt bruk.
  • Till produktgruppen hör inte tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner/torktumlare eller torktumlare för hushållsbruk, kemtvättmaskiner eller anordningar för för- eller efterbehandling.
  • Ekodesignkrav kommer preliminärt att fastställas för produktgruppen.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()