Smarta apparater/mätare
ENER Lot 33


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör preliminärt produkter som stöder och möjliggör efterfrågeflexibilitet.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()