Riktade lampor, LED-lampor och anordningar för dem
Lot 9


Under beredning

Uppdatering

I kraft
  • Till produktgruppen hör riktade lampor, ljusdiodlampor och utrustning installerad mellan dessa lampor och elnätet (reglerdon, styrdon och ljusarmaturer), även när dessa ingår i andra produkter.
  • Till produktgruppen hör inte lysdiodmoduler, om de saluförs som en del av en armatur som släpps ut på marknaden i färre än 200 exemplar per år. Dessa krav tillämpas inte heller på rundstrålande lamporeller på lysrör eller urladdningslampor med hög intensitet.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav och dessutom omfattas vissa produkter av krav på energimärkning.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()