Kombinerade tvättmaskiner/torktumlare


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med elnätsanslutning för hushållsbruk.
  • Till produktgruppen hör inte apparater som kan anslutas även till andra energikällor än till elnätet. Till produktgruppen hör inte heller begagnade apparater eller modeller vars produktion har upphört före den 1 oktober 1997.
  • Produktgruppen omfattas av nationella krav på energimärkning (bara i Finland) genom handels- och industriministeriets beslut. Produktgruppen omfattas också av krav på elförbrukning i standby-lägeoch om produkterna är anslutna till elnätet också av krav på elförbrukning i standby-läge för nätanslutna apparater. Dessa krav beskrivs inte på denna produktsida, utan de måste kontrolleras separat.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()