Industri- och laboratorieugnar
ENTR/Growth Lot 4


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör preliminärt laboratorieugnar samt små, medelstora och stora industriugnar.
  • Ekodesignkrav kommer preliminärt att fastställas för produktgruppen.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()