Fönsterprodukter
ENER Lot 32


Under beredning

Uppdatering

I kraft

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Miljöministeriet har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Pekka Kalliomäki ()