Elektriska motorer 0,75–375 kW
Lot 11


Under beredning

Uppdatering

I kraft

BESKRIVNING AV PRODUKTGRUPPEN

  • Till produktgruppen hör elektriska burlindade motorer med en märkeffekt på 0,75–375 kilowatt, även när de är inbyggda i andra produkter.
  • I produktgruppen ingår inte – förutom vad gäller produktinformationskraven – motorbromsar eller motorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska, på över 4 000 meters höjd, vid lufttemperaturer som överstiger 60 ℃ eller understiger -30 ℃, vid en högsta arbetstemperatur som överstiger 400 ℃, i explosionsfarliga omgivningar eller vid vattenkylningstemperaturer vid inloppet till en produkt som understiger 0 °C eller överstiger 32 °C. Dessutom inkluderar inte produktgruppen motorer som är inbyggda i en produkt (t.ex. växel eller fläkt) och vars energiprestanda inte kan testas fristående från denna produkt samt inte heller vattenkylda motorer som är konstruerade för att fungera i temperaturer som understiger 0 °C.
  • Produktgruppen omfattas av ekodesignkrav.

Förordningar och standarder

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()