Diskmaskiner för professionellt bruk


Under beredning

Uppdatering

I kraft

Kommer snart.

Förordningar och standarder

Krav på produktgruppen förbereds.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()