Avbrottsfri kraftförsörjning (UPS)
ENER Lot 27

Förordningar och standarder

Inga krav har ställts på produktgruppen.

Energimyndigheten har det nationella ansvaret för beredningen av förordningar.
Mer information: Juha Toivanen ()