Ympärisäteilevät lamput


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat ympärisäteilevät kotitalouslamput sekä asetuksen 1428/2009 1 artiklan mukaiset erikoislamput. Vaatimukset ovat voimassa myös, kun tällaisia lamppuja myydään muuhun kuin kotitalouskäyttöön tai kun ne on integroitu muihin tuotteisiin.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu suunnatut lamput, LED-lamput, loiste- ja suurpainepurkauslamput ja muut 1 artiklassa mainitut poisluettavat lamput.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja tietyille lampuille on lisäksi asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • HUOM! Euroopan komissio on antanut 2019 uuden valonlähteitä koskevan asetuksen, joka korvaa siirtymäajan jälkeen vanhat vaatimukset. Katso uudet vaatimukset kohdasta valonlähteet.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.9.2010:

 • Lampuista on annettava pakkauksissa liitteen II kohdan 3.1 mukaiset tuotetiedot ja vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla kohdan 3.2 mukaiset tiedot.

Voimaantulo 1.9.2013:

 • Pienloistelampuille on asetettu toimintavaatimuksia liitteen II kohdan 2 taulukossa 4 ja muille lampuille kuin pienloiste- ja ledilampuille muutetun asetuksen liitteen II taulukossa 5. Taulukoiden mukaiset vaiheen 5 vaatimukset ovat voimassa.
 • Kun testataan, kuinka monta kertaa lamppu voidaan sytyttää ja sammuttaa ennen sen vikaantumista, kytkentäjakson on koostuttava jaksoista, joissa lamppu on yhden minuutin päällä ja kolme minuuttia sammutettuna. Muiden testiolosuhteiden ja -menetelmien tulee olla liitteen III mukaisia.

Voimaantulo 1.9.2018:

 • Lamppujen suurin mitoitusteho Pmax määritetään valovirran mitoitusarvon Ф avulla seuraavin kaavoin sekä taulukon 3 korjauskertoimin:
  • Kirkkaat lamput: 0,6*(0,88√Ф+0,049Ф)
   • jos lampun kanta on G9 tai R7s: 0,8*(0,88√Ф+0,049Ф)
  • Muut kuin kirkkaat lamput: 0,24√Ф+0,0103Ф

Energiamerkintä­vaatimukset

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää.

Voimaantulo 1.9.2013:

 • Tuoteseloste, jonka on sisällettävä liitteen I kohdan 1 mukaiset tiedot, asetetaan saataville. Myös tuotteen mukana toimitettua merkkiä voidaan pitää tuoteselosteena.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen VI ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa ja tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista, joka on tuotu markkinoille vuoden 2014 jälkeen. Merkin tulee olla liitteen I kohdan 1 mukainen. Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, täytyy yksittäisen pakkauksen ulkopintaan kiinnittää, painaa tai liittää tällainen merkki, ja lisäksi lampun nimellisteho on ilmoitettava merkin ulkopuolella pakkauksessa.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja ja valaisimia, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Voimaantulo 1.9.2013:

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa valaisimessa on laitteen ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I kohdan 2 mukainen energiamerkki niin, että merkki on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa tähän malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta ja/tai niin, että merkki liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin valaisimen tietoihin, kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin.

Jos valaisin tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa on valaisimessa käytettäväksi tarkoitettuja lamppuja, täytyy tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti valaisimen pakkauksen pinnalla voi esittää tiedot, jotka on asetettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja lamppuja, joita loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti. Tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan lampun erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa ja tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, tulee mainita lampun energiatehokkuusluokka. Valaisimien kohdalla on edellä mainituissa tapauksissa mainittava liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Parhaan markkinoilla olevan teknologian viitearvot on määritelty seuraavasti:

 • lamppujen tehokkuus: suurin määritetty tehokkuus oli 69 lm/W
 • lampun elohopeapitoisuus: energiatehokkaat pienloistelamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 1,23 mg elohopeaa
 • lamppujen toiminta:
Lamppujen toiminta
Toimintaparametri Pienloistelamput
Lampun eliniän mitoitusarvo 20 000 h
Valovirran alenemakerroin 90 % lampun mitoituseliniän lopussa
Kytkentäjaksojen lukumäärä 1 000 000
Syttymisaika < 0,1 s
Lampun lämpenemisaika 80 %:iin Φ:sta 15 s tai 4 s erityisillä pienloistelamppu/halogeenilamppu-yhdistelmillä
Lampun tehokerroin 0,95

 

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()