Ympärisäteilevät lamput
Lot 19


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vaatimukset koskevat ympärisäteileviä lamppuja, valaisimiin integroituja ympärisäteileviä lamppuja ja tuotetietovaatimusten osalta myös erikoislamppuja.

Vaatimukset eivät koske

 • lamppuja, joiden valovirta on < 60 tai > 12 000 lumenia
 • lamppuja, joilla on seuraavat värikoordinaatit x ja y:
  • x < 0,200 tai x > 0,600
  • y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 tai y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000
 • lamppuja, joiden vähintään 6 prosenttia alueen 250–780 nm kokonaissäteilystä on alueella 250–400 nm
 • lamppuja, joiden säteilyn huippuarvo on alueella 315–400 nm (UVA) tai 280–315 nm (UVB);
 • hehkulamppuja, joissa on E14/E27/B22/B15-kanta, joiden jännite on enintään 60 volttia ja joissa ei ole sisäistä muuntajaa, 3 artiklan mukaisesti vaiheissa 1–5.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

Voimaantulo 1. syyskuuta 2010

 • Tuotetiedot on oltava nähtävissä lampun pakkauksessa sekä vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla. Tuotetiedot on esitettävä liitteen II kohdan 3 mukaisesti.
 • Tietovaatimukset eivät koske hehkulankalamppuja, jotka eivät täytä vaiheen 4 (voimassa 1.9.2012 alkaen) tehokkuusvaatimuksia.

Erityiset vaatimukset

Voimaantulo 1. syyskuuta 2009, vaihe 1:

 • himmeäkupuisten lamppujen oltava energialuokkaa A
 • kirkkaiden lamppujen, joiden valoteho on >950 lm, on oltava energialuokkaa C
 • lamppujen, joiden valoteho on <950 lm, on oltava energialuokkaa F
 • toimintavaatimukset esitetään pienloistelampuille sekä muille lampuille (pois lukien ledit) liitteessä II
 • markkinoilta poistuvat
  • kaikki himmeäkupuiset hehkulamput sekä 100 W ja suuremmat kirkkaat hehkulamput
  • halogeenilampuista poistuvat kaikki himmeät sekä 75–750 W kirkkaat lamput

Voimaantulo 1. syyskuuta 2010, vaihe 2:

 • kirkaskupuiset lamput >725 lm oltava energialuokkaa C
 • markkinoilta poistuvat
  • 75 W hehkulamput
  • 60 W halogeenilamput

Voimaantulo 1. syyskuuta 2011, vaihe 3:

 • kirkaskupuiset lamput >450 lm oltava energialuokkaa C
 • markkinoilta poistuvat
  • 60 W hehkulamput
  • 40 W halogeenilamput

Voimaantulo 1. syyskuuta 2012, vaihe 4:

 • kirkaskupuiset lamput >60 lm oltava energialuokkaa C
 • markkinoilta poistuvat
  • 15 W, 25 W ja 40 W hehkulamput
  • 25 W halogeenilamput

Voimaantulo 1. syyskuuta 2013, vaihe 5:

 • toimintavaatimukset tiukkenevat liitteen II mukaisesti
 • markkinoilta ei poistu lamppuja

Voimaantulo 1. syyskuuta 2018, vaihe 6 (Huom! Voimaantuloa lykätty):

 • kirkaskupuiset lamput <725 lm oltava energialuokkaa A
 • markkinoilta poistuvat 20 W ja suuremmat suojajännitteiset (alle 60 volttia) hehkulamput
 • alle 22 wattiset G9- tai R7s-kantaiset halogeenilamput saavat jäädä markkinoille

Tulkinta

Voimaantulo 25.2.2016:

Erikoislamppujen määritelmä tarkentuu komission asetuksen 2015/1428 mukaisesti. Aiemmin riitti, että pakkaukseen oli kirjoitettu käyttötarkoitus ja teksti ”ei sovellu kotitalouden huonevalaistukseen”, mutta jatkossa teknisessä dokumentaatiossa tulee eritellä ne parametrit joiden vuoksi lamppu on tarkoitettu käytettäväksi vain erikoissovelluksissa. Näitä ovat mm. sovellukset joissa lampun päätarkoitus ei ole valaistus, tai poikkeukselliset käyttöolosuhteet, kuten spektrijakauma, hätävalaistus, tai käyttölämpötila (yli +50 C tai alle -20 C). Näin ollen Suomessa ulkokäyttöön myytävät -30 C lämpötiloissa toimivat lamput voivat olla erikoislamppuja, samoin kuin saunakäyttöön myytävät lamput. Erikoislamppuina näillä ei kuitenkaan saa väittää olevan samoja ominaisuuksia kuin huonevalaistuksen lampuilla. Jos siis lamppu soveltuu huonevalaistukseen, niin se ei ole erikoislamppu vaikka kestäisikin -30 C pakkasta.

 

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.9.2013 astui voimaan EU:n energiamerkintäasetus. Lamppujen energiamerkinnästä annetun asetuksen 874/2012 vaatimukset koskevat hehkulanka-, loiste-, suurpainepurkaus- ja led-lamppuja/moduuleja. Asetuksen soveltamisalasta on rajattu pois kaikki lamput ja led-moduulit, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus, sekä kaikki lamput ja led-moduulit, joiden valovirta on alle 30 lm.

 • pakkauksessa ilmoitetaan lampun nimellisteho merkin ulkopuolella
 • saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste
 • jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio
 • Asetuksen 874/2012 mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaan liitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.
 • Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, yksittäisen pakkauksen ulkopintaan on kiinnitetty tai painettu tai siihen on liitetty merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään asetuksen 874/2012 liitteen I mukainen.

Voimaantulo 1. maaliskuuta 2014

 • mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja
 • teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015

 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

 

Vaatimukset jälleenmyyjille

Sähkölamput

Voimaantulo 1.9.2013:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa lampuissa pitää yksittäisen pakkauksen ulkopintaan olla kiinnitetty, painettu tai siihen on liitetty merkki. Pakkauksessa pitää myös ilmoittaa lampun nimellisteho merkin ulkopuolella.

Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • energiatehokkuusluokka
 • painotettu energiankulutus

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Voimaantulo 1.1.2015:

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:

 • energiatehokkuusluokka
 • painotettu energiankulutus

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Valaisimet

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa valaisimissa pitää olla energiamerkki. Merkin on oltava esillä jommallakummalla tai molemmilla seuraavista tavoista:

 • esiteltävän valaisimen läheisyydessä siten, että se on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta
 • siten, että se liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin tietoihin esiteltävästä valaisimesta (kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin)

Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:

Merkin tiedot:
 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • joku seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • Valaisimessa voidaan käyttää seuraaviin energialuokkiin kuuluvia lamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja ja siinä onistukat seuraaviin energialuokkiin kuuluville lampuille
 • energiatehokkuusluokat, joihin liittyvät soveltuvin osin seuraavat merkinnät:
  • ’lamppu’-merkki, joka ilmaisee niiden käyttäjän vaihdettavissa olevien lamppujen luokat, joita valaisimessa voidaan käyttää
  • rasti niiden lamppuluokkien päällä, joita valaisimessa ei voida käyttää yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti
  • ’LED’ -sana pystysuunnassa luokkien A–A++ rinnalla, jos valaisin sisältää ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa. Jos tällaisessa valaisimessa ei ole istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, luokat B–E on peitettävä rastilla
 • yksi seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • jos valaisimessa käytetään lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, ja tällaiset lamput sisältyvät valaisimen pakkaukseen: ”Valaisimen mukana toimitettavan lampun energialuokka: X”. Virkettä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että se viittaa yhteen lamppuun tai useisiin lamppuihin, ja siinä voidaan mainita useita energialuokkia
  • jos valaisin sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa: ”Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisin sisältää sekä ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, että istukoita vaihdettaville lampuille, eikä tällaisia lamppuja toimiteta valaisimen mukana: ”Valaisimen ledilamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisimessa käytetään ainoastaan lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, mutta lamppuja ei toimiteta valaisimen mukana, jätetään tila tyhjäksi

Jos valaisin myydään loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan ekosuunnitteluasetusten nojalla.

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.1.2015 alkaen:

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:

 • energiatehokkuusluokka
 • painotettu energiankulutus

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Valaistuksen (Lot 8, Lot 9, Lot 19) uudelleenkatselmointiin liittyvät esiselvitykset:

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Ympärisäteileville kotitalouslampuille määritetty tuotteiden paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia on määritetty asetuksen 244/2009 liitteessä IV:

1. Lamppujen tehokkuus

Suurin määritetty tehokkuus oli 69 lm/W.

2. Lamppujen toiminta

Lamppujen toiminta
Toimintaparametri Pienloistelamput
Lampun eliniän mitoitusarvo 20 000 h
Valovirran alenemakerroin 90 % lampun mitoituseliniän lopussa
Kytkentäjaksojen lukumäärä 1 000 000
Syttymisaika < 0,1 s
Lampun lämpenemisaika 80 %:iin Φ:sta 15 s tai 4 s erityisillä pienloistelamppu/halogeenilamppu-yhdistelmillä
Lampun tehokerroin 0,95

3. Lampun elohopeapitoisuus

Energiatehokkaat pienloistelamput, joiden elohopeapitoisuus on pienin, sisältävät enintään 1,23 mg elohopeaa.