Voimakaapelit
ENTR Lot 8

Tuoteryhmän kuvaus

Ekosuunnitteludirektiivin kriteerit sääntelyn aloittamiseksi eivät tällä hetkellä tuoteryhmän kohdalla täyty, joten asetusvalmistelua ei aloiteta.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Asetuksia valmistellaan

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.