Valaisimet
Lot 19


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Valaisimella tarkoitetaan hehkulanka-, loiste-, suurpainepurkaus- tai led-lamppuja tai led-moduuleja käyttäviä valaisimia, myös silloin, kun ne on integroitu muihin tuotteisiin, jotka eivät ole riippuvaisia energiansyötöstä täyttääkseen pääasiallisen käyttötarkoituksensa (kuten huonekalut).

Energiamerkintävaatimusta sovelletaan vain kuluttajakäyttöön markkinoitaville valaisimille. Ammattikäytön valaisimet (katuvalaisimet, urheilutilojen valaistus, teollisuuskäyttö, jne.) eivät kuulu energiamerkinnän piiriin.

Asetuksen soveltamisalasta on rajattu pois valaisimet, jotka on suunniteltu yksinomaan lampuilla ja ledimoduuleilla,

 • joiden valovirta on alle 30 lumenin,
 • joita käytetään paristojen tai akkujen kanssa tai
 • joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus (jos näitä kuitenkin markkinoidaan käytettäväksi valaistuksessa, kuuluvat ne valaisimen energiamerkinnän piiriin).

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.9.2013 astui voimaan energiamerkintäasetus sähkölamppujen ja valaisimien energiamerkinnästä.

Voimaantulo 1. maaliskuuta 2014:

 • jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio
 • jos valaisin saatetaan markkinoille loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen
  • jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan tämän asetuksen ja muiden komission asetusten nojalla
 • Asetuksen 874/2012 mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät
 • mainonnassa on mainittava tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, mallitunniste, energiatehokkuusluokka ja painotettu energiankulutus, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja
 • teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki, mallitunniste, energiatehokkuusluokka ja painotettu energiankulutus
 • Tiedot voidaan antaa joko energiamerkissä tai tekstinä.
 • Jos valaisinta on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, jälleenmyyjien saataville asetetaan korvauksetta sähköisessä tai painetussa muodossa oleva merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen. Jos tavarantoimittaja valitsee toimitusjärjestelmän, jossa merkit toimitetaan ainoastaan jälleenmyyjien pyynnöstä, tavarantoimittajan on pyydettäessä toimitettava merkit viiveettä.

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015:

 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Alla esimerkkejä erilaisista energiamerkeistä.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Jos valaisin myydään loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan ekosuunnitteluasetusten nojalla.

Energiamerkin sijoittaminen

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa valaisimissa pitää olla energiamerkki. Merkin on oltava esillä jommallakummalla tai molemmilla seuraavista tavoista:

 • esiteltävän valaisimen läheisyydessä siten, että se on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta
 • siten, että se liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin tietoihin esiteltävästä valaisimesta (kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin)

Merkin tiedot

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • joku seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • Valaisimessa voidaan käyttää seuraaviin energialuokkiin kuuluvia lamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja ja siinä onistukat seuraaviin energialuokkiin kuuluville lampuille
 • energiatehokkuusluokat, joihin liittyvät soveltuvin osin seuraavat merkinnät:
  • ’lamppu’-merkki, joka ilmaisee niiden käyttäjän vaihdettavissa olevien lamppujen luokat, joita valaisimessa voidaan käyttää
  • rasti niiden lamppuluokkien päällä, joita valaisimessa ei voida käyttää yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti
  • ’LED’ -sana pystysuunnassa luokkien A–A++ rinnalla, jos valaisin sisältää ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa. Jos tällaisessa valaisimessa ei ole istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, luokat B–E on peitettävä rastilla
 • yksi seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • jos valaisimessa käytetään lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, ja tällaiset lamput sisältyvät valaisimen pakkaukseen: ”Valaisimen mukana toimitettavan lampun energialuokka: X”. Virkettä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että se viittaa yhteen lamppuun tai useisiin lamppuihin, ja siinä voidaan mainita useita energialuokkia
  • jos valaisin sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa: ”Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisin sisältää sekä ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, että istukoita vaihdettaville lampuille, eikä tällaisia lamppuja toimiteta valaisimen mukana: ”Valaisimen ledilamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisimessa käytetään ainoastaan lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, mutta lamppuja ei toimiteta valaisimen mukana, jätetään tila tyhjäksi

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.1.2015 alkaen:

Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.

Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:

 • energiatehokkuusluokka
 • painotettu energiankulutus

Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.

Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.