Työstökoneet
ENTR/Growth Lot 5


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat alustavasti metallin-, puun-, kiven ja keramiikantyöstökoneet sekä hitsauslaitteet.
  • Tuoteryhmälle on alustavasti tulossa ekosuunnitteluvaatimuksia.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Muut tiedot

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()