Työstökoneet

Tuoteryhmän kuvaus

  • Tuoteryhmään kuuluvat alustavasti metallin-, puun-, kiven ja keramiikantyöstökoneet sekä hitsauslaitteet.
  • Tuoteryhmälle ei ole tulossa ekosuunnitteluvaatimuksia, sillä vaatimusten asettaminen osoittautui tehdyn esiselvityksen perusteella erittäin vaikeaksi.

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Muut tiedot

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()