Tukiasemat


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän asetuksia valmistellaan.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()