Suunnatut lamput, loistedioidilamput ja niiden laitteet


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

 • Tuoteryhmään kuuluvat suunnatut lamput, ledilamput, näiden lamppujen sekä verkkovirtalähteiden välille asennettavat laitteet (lampun liitäntälaitteet, hallintalaitteet ja valaisimet) myös silloin, kun ne on integroitu muihin tuotteisiin.
 • Tuoteryhmään eivät kuulu ledimoduulit, jos niitä markkinoidaan osana valaisimia, joita saatetaan markkinoille alle 200 kpl vuodessa. Näitä vaatimuksia ei myöskään sovelleta ympärisäteileviin lamppuihin eikä loiste- tai suurpainepurkauslamppuihin.
 • Tuoteryhmälle on asetettu ekosuunnitteluvaatimuksia ja tietyille tuotteille on lisäksi asetettu energiamerkintävaatimuksia. Kaikki vaatimukset on esitetty alempana.
 • HUOM! Euroopan komissio on antanut 2019 uuden valonlähteitä koskevan asetuksen, joka korvaa siirtymäajan jälkeen vanhat vaatimukset. Katso uudet vaatimukset kohdasta valonlähteet.

Tuote­vaatimukset

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Voimaantulo 1.9.2013:

 • Suunnattujen ledilamppujen ominaisuuksille on asetettu toimintavaatimuksia liitteen III kohdan 2.2 taulukossa 5.
 • Suunnatuista lampuista on annettava kohdan 3.1 mukaiset tuotetiedot. Vaatimukset koskevat lampun pinnassa, pakkauksessa ja internetsivustoilla näytettäviä tietoja. Lisäksi ledilampuista, joilla korvataan ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja, on annettava kohdan 3.2 mukaiset lisätiedot.
 • Mikäli lampussa käytetään asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tekniikoita, mutta se on tarkoitettu käytettäväksi sovelluksessa, jossa valaistus ei ole valon päätarkoitus tai joka on määritelty muutetun artiklan 2 kohdassa 4 eli on ns. erikoistuote, sen osalta täytyy toimittaa seuraavat tuotetiedot:
 • Teknisessä dokumentaatiossa tulee ilmoittaa lampun värikoordinaatit sekä mainita, että kyseisten koordinaattien vuoksi lamppu on erikoistuote, jos lampun värikoordinaatit ovat aina alueella:
  • x < 0,270 tai x > 0,530
  • y < -2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 tai y > -2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595
 • Kaikissa tuotetiedoissa on ilmoitettava erikoistuotteiden käyttötarkoitus sekä annettava varoitus, ettei niitä ole tarkoitettu käytettäviksi muissa sovelluksissa.
 • Jos tuote tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa olevien tietojen on oltava loppukäyttäjän nähtävissä ennen tuotteen myyntiä, pakkauksessa ja kaikissa muuntyyppisissä tuotetiedoissa on ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi käyttötarkoitus, ja se, ettei tuote sovellu kotitalouden huonevalaistukseen sekä tekniset parametrit, joiden vuoksi lamppu soveltuu ainoastaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Voimaantulo 1.9.2014:

 • Verkkovirtalähteen ja lamppujen välille asennettavien laitteiden on oltava yhteensopivia suunnattujen lamppujen kanssa, joiden energiatehokkuusindeksi on enintään 0,40. Energiatehokkuusindeksi (EEI) lasketaan liitteen III kohdan 1.1 mukaisesti. Verkkovirtalähteiden ja lamppujen välille asennettavien laitteiden, jotka eivät ole valaisimia ja joissa ei voi käyttää energiansäästölamppuja (EEI ≤ 40), kohdalla on annettava varoitus yhteensopimattomuudesta vähintään vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla.
 • Halogeenilamppujen liitäntälaitteen energiatehokkuuden on oltava vähintään 0,91 100 prosentin kuormalla.
 • Kun himmennin on kytketty pienimmälle asetukselle, lamppujen on säteiltävä vähintään 1 prosentti niiden täyden kuorman valovirrasta.
 • Lamppujen liitäntälaitteista on annettava vähintään vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ilmoitus käyttötarkoituksesta sekä tarvittaessa siitä, että tuotetta voidaan käyttää kuormittamattomassa tilassa.

Voimaantulo 1.9.2016:

 • Suunnattujen pienloistelamppujen ominaisuuksille on asetettu toimintavaatimuksia liitteen III kohdan 2.1 taulukossa 3 ja muiden suunnattujen lamppujen kuin pienloiste-, ledi- ja suurpainepurkauslamppujen ominaisuuksille taulukossa 4. Taulukoiden mukaiset vaiheen 3 vaatimukset ovat voimassa.
 • Suurimmat sallitut energiantehokkuusindeksit ovat seuraavat:
  • hehkulankalamput: 0,95
  • suurpainepurkauslamput: 0,36
  • muut lamput: 0,20
 • Lampun liitäntälaitteen kuormittamaton teho ja valmiustilateho saa olla korkeintaan 0,50 W. Jos liitäntälaitteen lähtöteho P on yli 250 W, kuormittamattoman tehon raja-arvo kerrotaan tekijällä P/250.
 • Valaisimen, joka on suunniteltu loppukäyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, tulee olla yhteensopiva vähintään energiatehokkuusluokkaan A+ kuuluvien lamppujen kanssa. Tällaisen valaisimen teknisessä dokumentaatiossa on lisäksi lueteltava vähintään yksi realistinen yhdistelmä tuoteasetuksia ja olosuhteita, joissa tuote voidaan testata.

Energiamerkintä­vaatimukset

Voimaantulo 1.9.2013:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja ja valaisimia, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää.

Erillisinä tuotteina markkinoille saatettavat sähkölamput

 • Tuoteseloste, jonka on sisällettävä liitteen I kohdan 1 mukaiset tiedot, asetetaan saataville. Jos tuote-esitteitä ei toimiteta, tuotteen mukana toimitettua merkkiä voidaan pitää tuoteselosteena.
 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Energiatehokkuusluokka on määritettävä liitteen VI ja laskettava liitteen VII mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava energiatehokkuusluokka.
 • Sähköinen energiamerkki asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta mallista, joka on tuotu markkinoille vuoden 2014 jälkeen. Merkin tulee olla liitteen I kohdan 1 mukainen. Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, täytyy yksittäisen pakkauksen ulkopintaan kiinnittää, painaa tai liittää tällainen merkki, ja lisäksi lampun nimellisteho on ilmoitettava merkin ulkopuolella pakkauksessa.

Loppukäyttäjille markkinoitaviksi tarkoitetut valaisimet

 • Tekninen dokumentaatio asetetaan pyynnöstä jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville liitteen III mukaisesti.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan valaisimen erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on annettava liitteen I kohdassa 2 mainitut tiedot.
 • Sähköinen energiamerkki, joka on liitteen I kohdan 2 mukainen, asetetaan jälleenmyyjän saataville jokaisesta vuoden 2014 jälkeen markkinoille tuodusta mallista.
 • Jos valaisinta on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, tulee jälleenmyyjän saataville asettaa sähköinen tai painettu merkki, joka on liitteen I kohdan 2 mukainen. Merkit tulee toimittaa viiveettä, jos ne toimitetaan pyydettäessä.
 • Jos valaisin tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa on valaisimessa käytettäväksi tarkoitettuja lamppuja, täytyy tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti valaisimen pakkauksen pinnalla voi esittää tiedot, jotka on asetettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa.

Energiamerkintä­vaatimukset jälleenmyyjille

Voimaantulo 1.9.2013:

Seuraavat vaatimukset koskevat ainoastaan lamppuja ja valaisimia, joihin eivät lukeudu artiklan 1 kohdan 2 mukaiset tuotteet. Esimerkiksi alle 30 lumenin lampuille sekä paristoilla toimiville lampuille ei vaadita energiamerkintää. Tavarantoimittajan velvollisuus on toimittaa asianmukainen energiamerkki sekä tuoteseloste. Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Jälleenmyynti yleisesti

Jokaisessa myyntipisteessä olevassa valaisimessa on laitteen ulkopinnalla oltava selvästi näkyvillä tavarantoimittajan toimittama liitteen I kohdan 2 mukainen energiamerkki niin, että merkki on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta ja/tai niin, että merkki liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin valaisimen tietoihin, kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin.

Jos valaisin tuodaan markkinoille pakkauksessa, jossa on valaisimessa käytettäväksi tarkoitettuja lamppuja, täytyy tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Vaihtoehtoisesti valaisimen pakkauksen pinnalla voi esittää tiedot, jotka on asetettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa.

Verkkokauppa

Tuotteen hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava asetuksessa määritelty kuva. Katso sähköisen energiamerkin ja merkkiin johtavan kuvan vaatimukset täältä. Lisäksi sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.

Postimyynti tms. etäkauppa

Ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja lamppuja, joita loppukäyttäjän ei voida olettaa näkevän (internetiä lukuun ottamatta), markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava liitteen IV mukaisesti. Tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjasimien koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.

Mainosmateriaalit

Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan lampun erityisiä teknisiä ominaisuuksia sekä kaikissa mainoksissa, virallisissa hintailmoituksissa tai tarjouksissa, joissa annetaan energiaan liittyviä tietoja tai hintatietoja, on mainittava lampun energiatehokkuusluokka. Valaisimien kohdalla on edellä mainituissa tapauksissa mainittava liitteen I kohdan 2 mukaiset tiedot.

Muut tiedot

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaan, mikäli tuotteella on energiamerkintä, keskushallintoviranomainen saa hankkia vain parhaaseen mahdolliseen energiatehokkuusluokkaan kuuluvia tuotteita. Jos tuotteella ei ole energiamerkintää, mutta sille on annettu energiatehokkuuden viitearvoja ekosuunnitteluasetuksessa, keskushallintoviranomaisten tulee hankkia tietyin edellytyksin ainoastaan näiden viitearvojen mukaisia tuotteita.

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita edustavat viitearvot ovat seuraavanlaiset:

 • Suunnattujen lamppujen tehokkuusindeksi: 0,16
 • Lamppujen elohopeapitoisuus: on olemassa energiatehokkaita lamppuja, jotka eivät sisällä lainkaan elohopeaa
 • Halogeenilamppujen liitäntälaitteiden tehokkuus: 0,93

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto. Lisätietoja: Juha Toivanen ()