Suunnatut lamput, loistedioidilamput ja niiden laitteet
Lot 9


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Vaatimukset koskevat suunnattuja lamppuja (80 % valosta on 120 asteen avaruuskulman sisällä), loistediodilamppuja (ledilamppuja) sekä lampun liitäntä- ja hallintalaitteita. Vaatimuksia sovelletaan myös silloin, kun edellä mainitut tuotteet on integroitu muihin tuotteisiin.

Tällä asetuksella vahvistetaan tuotetietovaatimukset myös erikoislampuille.

Ledimoduulit vapautetaan tämän asetuksen vaatimuksista, jos niitä markkinoidaan osana valaisimia, joita saatetaan markkinoille alle 200 kappaletta vuodessa.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

 • Tuotetiedot on oltava nähtävissä lampun pakkauksessa sekä vapaasti käytettävissä olevalla internetsivustolla. Lisäksi lampun pinnassa on esitettävä valovirta (lm), teho (W) ja jännite (V), ja jos tilaa on, myös värilämpötila (K) ja säteilykulman arvo (°). Tuotetiedot on esitettävä liitteen III kohdan 3 mukaisesti. Voimaantulo 1. syyskuuta 2013

Tietovaatimukset eivät koske hehkulankalamppuja, jotka eivät täytä vaiheen 2 (voimassa 1.9.2014 alkaen) tehokkuusvaatimuksia, eivätkä ledimoduuleita joita ei ole suunniteltu vaihdettaviksi.

Erityiset vaatimukset

Vaatimukset tulevat voimaan kolmessa vaiheessa vuosien 2013–2016 aikana. Kussakin vaiheessa vaatimuksia tulee lisää tai edelliset tiukentuvat. Energiatehokkuusindeksin (EEI) tulee olla liitteen III taulukon 2 mukaisesti seuraavaa:

1. syyskuuta 2013 (vaihe 1)

 • EEI < 1,75 verkkojännitteisillä yli 450 lm hehkulankalampuilla
 • EEI < 1,20 muulla jännitteellä toimivilla hehkulankalampuilla (EEI < 0.95, jos valoteho > 450 lm)
 • EEI < 0,50 muilla lampputyypeillä

1. syyskuuta 2014 (vaihe 2)

 • EEI < 1,75 verkkojännitteisillä hehkulankalampuilla
 • EEI < 0,95 muulla jännitteellä toimivilla hehkulankalampuilla
 • lampun liitäntälaitteen kuormittamaton teho tulee olla alle 1,0 W

1. syyskuuta 2016 (vaihe 3)

 • EEI < 0,95 hehkulankalampuilla
 • EEI < 0,36 Suurpainepurkauslampuilla
 • EEI < 0,20 muilla lampuilla
 • lampun liitäntälaitteen valmiustilateho tulee olla alle 0,50 W

Tulkinta

Voimaantulo 25.2.2016:

Erikoislamppujen määritelmä tarkentuu komission asetuksen 2015/1428 mukaisesti. Aiemmin riitti, että pakkaukseen oli kirjoitettu käyttötarkoitus ja teksti ”ei sovellu kotitalouden huonevalaistukseen”, mutta jatkossa teknisessä dokumentaatiossa tulee eritellä ne parametrit joiden vuoksi lamppu on tarkoitettu käytettäväksi vain erikoissovelluksissa. Näitä ovat mm. sovellukset joissa lampun päätarkoitus ei ole valaistus, tai poikkeukselliset käyttöolosuhteet, kuten spektrijakauma, hätävalaistus, tai käyttölämpötila (yli +50 C tai alle -20 C). Näin ollen Suomessa ulkokäyttöön myytävät -30 C lämpötiloissa toimivat lamput voivat olla erikoislamppuja, samoin kuin saunakäyttöön myytävät lamput. Erikoislamppuina näillä ei kuitenkaan saa väittää olevan samoja ominaisuuksia kuin huonevalaistuksen lampuilla. Jos siis lamppu soveltuu huonevalaistukseen, niin se ei ole erikoislamppu vaikka kestäisikin -30 C pakkasta.

Energiamerkintä­vaatimukset

Vaatimukset

1.9.2013 astui voimaan EU:n energiamerkintäasetus. Lamppujen energiamerkinnästä annetun asetuksen 874/2012 vaatimukset koskevat hehkulanka-, loiste-, suurpainepurkaus- ja led-lamppuja/moduuleja. Asetuksen soveltamisalasta on rajattu pois kaikki lamput ja led-moduulit, joiden pääasiallinen käyttötarkoitus ei ole valaistus, sekä kaikki lamput ja led-moduulit, joiden valovirta on alle 30 lm.

Voimaantulo 1. syyskuuta 2013:

 • pakkauksessa ilmoitetaan lampun nimellisteho merkin ulkopuolella
 • saataville asetetaan liitteen II mukainen tuoteseloste
 • jäsenvaltioiden viranomaisten ja komission saataville voidaan pyynnöstä asettaa liitteessä III määritelty tekninen dokumentaatio
 • Asetuksen 874/2012 mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittausmenettelyillä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät.
 • Energiatehokkuusluokat perustuvat energiatehokkuusindeksiin. Energiatehokkuusindeksi lasketaanliitteen VII ja energiatehokkuusluokka määritetään liitteen VI mukaisesti.
 • Jos lamppua on tarkoitus markkinoida myyntipisteessä, yksittäisen pakkauksen ulkopintaan on kiinnitetty tai painettu tai siihen on liitetty merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään asetuksen 874/2012 liitteen I mukainen.

Voimaantulo 1. maaliskuuta 2014:

 • mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja
 • teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka

Voimaantulo 1. tammikuuta 2015:

 • Sähköinen merkki, joka ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen I mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta mallista, joka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna 1.1.2015 tai sen jälkeen. Se voidaan asettaa jälleenmyyjien saataville myös muista malleista.

Merkki

Taittotiedostot energiamerkin tekemiseen voi ladata täältä.

Vaatimukset jälleenmyyjille

Sähkölamput

Voimaantulo 1.9.2013:

 • Kaikissa myyntipisteessä olevissa lampuissa pitää yksittäisen pakkauksen ulkopintaan olla kiinnitetty, painettu tai siihen on liitetty merkki. Pakkauksessa pitää myös ilmoittaa lampun nimellisteho merkin ulkopuolella.
 • Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:
  • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
  • tavarantoimittajan mallitunniste
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.

Voimaantulo 1.1.2015:

Postimyynti tms. etäkauppa
 • Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
Mainosmateriaalit
 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Valaisimet

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

Kaikissa myyntipisteessä olevissa valaisimissa pitää olla energiamerkki. Merkin on oltava esillä jommallakummalla tai molemmilla seuraavista tavoista:

 • esiteltävän valaisimen läheisyydessä siten, että se on selvästi näkyvillä ja tunnistettavissa kyseiseen malliin liittyväksi merkiksi merkissä olevaa tuotenimeä ja mallinumeroa lukematta
 • siten, että se liittyy myyntipisteessä parhaiten näkyvillä oleviin tietoihin esiteltävästä valaisimesta (kuten hintatietoihin tai teknisiin tietoihin)

Merkin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
 • tavarantoimittajan mallitunniste
 • joku seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • Valaisimessa voidaan käyttää seuraaviin energialuokkiin kuuluvia lamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja
  • Valaisin sisältää kiinteitä ledilamppuja ja siinä onistukat seuraaviin energialuokkiin kuuluville lampuille
 • energiatehokkuusluokat, joihin liittyvät soveltuvin osin seuraavat merkinnät:
  • ’lamppu’-merkki, joka ilmaisee niiden käyttäjän vaihdettavissa olevien lamppujen luokat, joita valaisimessa voidaan käyttää
  • rasti niiden lamppuluokkien päällä, joita valaisimessa ei voida käyttää yhteensopivuusvaatimusten mukaisesti
  • ’LED’ -sana pystysuunnassa luokkien A–A++ rinnalla, jos valaisin sisältää ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa. Jos tällaisessa valaisimessa ei ole istukoita käyttäjän vaihdettavissa oleville lampuille, luokat B–E on peitettävä rastilla
 • yksi seuraavista virkkeistä tapauksen mukaan:
  • jos valaisimessa käytetään lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, ja tällaiset lamput sisältyvät valaisimen pakkaukseen: ”Valaisimen mukana toimitettavan lampun energialuokka: X”. Virkettä voidaan tarvittaessa muuttaa siten, että se viittaa yhteen lamppuun tai useisiin lamppuihin, ja siinä voidaan mainita useita energialuokkia
  • jos valaisin sisältää ainoastaan ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa: ”Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisin sisältää sekä ledimoduuleja, joita loppukäyttäjän ei ole tarkoitus poistaa, että istukoita vaihdettaville lampuille, eikä tällaisia lamppuja toimiteta valaisimen mukana: ”Valaisimen ledilamppuja ei voi vaihtaa”
  • jos valaisimessa käytetään ainoastaan lamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa, mutta lamppuja ei toimiteta valaisimen mukana, jätetään tila tyhjäksi

Jos valaisin myydään loppukäyttäjälle tarkoitetussa pakkauksessa, johon sisältyy sähkölamppuja, jotka loppukäyttäjä voi vaihtaa valaisimeen, tällaisten lamppujen alkuperäisten pakkausten on sisällyttävä valaisimen pakkaukseen. Jos näin ei ole, valaisimen pakkauksen ulko- tai sisäpinnalla on esitettävä jossain muussa muodossa tiedot, jotka on annettu lamppujen alkuperäisissä pakkauksissa ja jotka vaaditaan ekosuunnitteluasetusten nojalla.

Verkkokauppa

Voimaantulo 1.1.2015 alkaen:

 • Verkkokaupassa ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksukauppaan tarjottuja tuotteita markkinoitaessa annetaan alla olevassa ”Postimyynti tms. etäkauppa” -kohdassa määritellyt tiedot.
 • Tuotteiden, jotka on saatettu markkinoille uudella mallitunnisteella varustettuna, hinnan läheisyydessä on oltava joko energiamerkki tai merkkiin johtava, asetuksessa määritelty, kuva. Vanhoilla malleilla sähköisen energiamerkinnän käyttö on vapaaehtoista. Katso sähköisen energiamerkin vaatimukset täältä.
 • Sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä tuotteen hinnan läheisyydessä. Katso sähköisen tuoteselosteen vaatimukset täältä.
Postimyynti tms. etäkauppa
 • Ostettavaksi, vuokrattavaksi tai osamaksukauppaan tarjottua mallia, jonka osalta lopullisen omistajan ei voida olettaa näkevän esiteltävää tuotetta, markkinoitaessa annetaan tiedot, jotka tavarantoimittajan on toimitettava seuraavassa järjestyksessä:
  • energiatehokkuusluokka
  • painotettu energiankulutus
 • Jos annetaan muita tuoteselosteeseen sisältyviä tietoja, niiden on oltava asetuksen liitteessä II esitetyssä muodossa ja järjestyksessä.
 • Edellä tarkoitettujen tietojen painatuksessa tai niitä esitettäessä käytettävien kirjakkeiden koon ja tyypin on oltava sellaisia, että tiedot ovat helposti luettavia.
Mainosmateriaalit

Voimaantulo 1.3.2014 alkaen:

 • Mainonnassa on mainittava energiatehokkuusluokka, jos mainonnassa annetaan energiaan liittyviä tai hintatietoja.
 • Teknisessä myynninedistämismateriaalissa, jossa kuvataan mallin erityisiä teknisiä ominaisuuksia, on mainittava energiatehokkuusluokka.

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Valaistuksen (Lot 8, Lot 9, Lot 19) uudelleenkatselmukseen liittyvä esiselvitys:

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Parhaan markkinoilla saatavilla olevan teknologian viitearvot on määritetty asetuksen 1194/2012 liitteessä V.

Tietyissä sovelluksissa tarvittavat ominaisuudet (kuten korkea värintoistoindeksi) voivat estää tällaisia ominaisuuksia tarjoavia tuotteita saavuttamasta viitearvoja.

 1. Suunnattujen lamppujen tehokkuus: tehokkaimpien lamppujen energiatehokkuusindeksi on 0,16.
 2. Lamppujen elohopeapitoisuus: on olemassa lamppuja, jotka eivät sisällä lainkaan elohopeaa ja kuuluvat energiatehokkaimpiin lamppuihin.
 3. Halogeenilamppujen liitäntälaitteiden tehokkuus: tehokkaimpien halogeenilamppujen liitäntälaitteiden tehokkuus on 0,93.