Sähkömoottorit (1-150kW)
Lot 11


Valmistelussa

Päivitettävänä

Voimassaoleva

Tuoteryhmän kuvaus

Sähkömoottorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköllä toimivaa yksinopeuksista 50 Hz:n tai 50/60 Hz:n kolmivaiheista oikosulkumoottoria. Tarkemmin määriteltynä direktiivin alaisia oikosulkukoneita ovat 2–6 napaiset, alle 1000 V nimellisjännitteiset, jatkuvaan käyttöön suunnitellut 0,75–375 kW tehoiset moottorit.

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle on jätetty jarrumoottorit sekä sellaiset koneet, jotka toimivat kokonaan nesteeseen upotettuina tai joiden energiatehokkuutta ei voida testata eril­lään laitteesta, johon integroituna sähkömoottoria on tarkoitettu käytettäväksi. Edelleen, tietyissä erityisolosuhteissa toimivat sähkömoottorit on rajattu ulkopuolelle. Tällaisia ovat yli 1 km korkeudella merenpinnasta, yli 40 °C ympäristön lämpötilassa, yli 400 °C käyttölämpötilassa, alle -15 °C lämpötilassa (alle 0 °C vesijäähdytteisillä moottoreilla) tai ATEX-tiloissa käytettäväksi tarkoitetut moottorit. Tuotetietovaatimukset koskevat kuitenkin myös näitä mainittuja moottorityyppejä ja lisäksi teknisissä asiakirjoissa tulee yksilöidä ne suunnitteluparametrit, joiden perusteella moottori ei kuulu vaatimusten piiriin.

20.7.2014 alkaen

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät edelleen jarrumoottorit sekä moottorit, jotka toimivat kokonaan nesteeseen upotettuina tai joiden energiatehokkuutta ei voida testata eril­lään laitteesta, johon integroituna sähkömoottoria on tarkoitettu käytettäväksi sekä ATEX-tiloissa käytettäväksi tarkoitetut moottorit. Lisäksi tietyissä erityisolosuhteissa toimivien sähkömoottorien rajausta tiukennetaan. Jatkossa soveltamisalan ulkopuolella ovat seuraavissa olosuhteissa toimivat moottorit:

  • yli 4 km korkeudella merenpinnasta,
  • yli 60 °C ympäristön lämpötilassa,
  • yli 400 °C käyttölämpötilassa,
  • alle -30 °C ympäristölämpötilassa (alle 0 °C vesijäähdytteisillä moottoreilla),  tai
  • olosuhteissa, joissa jäähdytysnesteen lämpötila tuotteen sisääntulossa on alle 0 °C tai yli 32 °C

Tuotetietovaatimukset koskevat kuitenkin myös näitä mainittuja moottorityyppejä ja lisäksi teknisissä asiakirjoissa tulee yksilöidä ne suunnitteluparametrit, joiden perusteella moottori ei kuulu vaatimusten piiriin.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti Energiavirasto.
Lisätietoja: Kaisa-Reeta Koskinen ()

Ajankohtaista

Ei uutisia

Ekosuunnittelu­vaatimukset

Yleiset vaatimukset

  • Teknisissä asiakirjoissa ja valmistajan internetsivustolla on ilmoitettava asetuksen liitteessä 1 oleva 12-kohtainen lista, sisältäen teknisiä tietoja sekä purkamista, kierrätystä ja jälleenkäsittelyä koskevat tiedot. Nimellishyötysuhde eri kuormituksin tulee olla ilmoitettuna myös moottorin arvokilvessä. Voimaantulo 16. kesäkuuta 2011

Erityiset vaatimukset

  • Sähkömoottoreiden hyötysuhteen on vastattava hyötysuhdetasoa IE2, joka määritellään taulukkomuotoisena asetuksen 640/2009 liitteessä 1. Voimaantulo 16. kesäkuuta 2011
  • Teholuokan 7,5–375 kW moottoreiden hyötysuhdetaso tulee olla IE3, tai taajuusmuuttajalla varustettuna IE2. Voimaantulo 1. tammikuuta 2015
  • Teholuokan 0,75–7,5 kW moottoreiden hyötysuhdetaso tulee olla IE3, tai taajuusmuuttajalla varustettuna IE2. Voimaantulo 1. tammikuuta 2017

Muut tiedot

Taustaselvityk­set ja lisäohjeet

Ennen asetusten valmistelun aloittamista jokaisesta tuoteryhmästä laaditaan kattava taustaselvitys (“preparatory study”). Taustaselvityksen pohjalta päätetään asetusvalmistelun aloittamisesta ja lisäksi selvitystä käytetään pohja-aineistona asetusta kirjoitettaessa. Taustaselvitysten metodologiasta löytyy tietoa täältä.

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat viitearvot

Asetuksen 640/2009 liittessä IV moottoreiden parhaaksi markkinoilla saatavilla olevaksi teknologiaksi määritettiin liitteessä I määritelty taso IE3 tai tason IE3 moottori, joka on varustettu taajuusmuuttajalla.