Rakennuksen lämmöneristystuotteet

Tuoteryhmän kuvaus

Tuoteryhmälle tehty lyhyt esiselvitys vuonna 2014 ja sen perusteella on todettu, että asetuksen valmistelua ei jatketa.

Ajankohtaista

Ei uutisia

Asetukset ja harmonisoidut standardit

Tuoteryhmän kohdalla sääntelyn aloittamisen kriteerit eivät täyty, joten tuoteryhmän vaatimusten valmistelu on lopetettu.

Asetusten valmistelusta vastaa kansallisesti ympäristöministeriö. Lisätietoja: Pekka Kalliomäki ()